Firma MN propeks, s.r.o. vám nabízí pomoc v následujících oblastech.

Zpracujeme vám kompletní odborné posudky poklesů energetické náročnosti (popř. jejich části) pro dotační programy Nová Zelená úsporám, IROP, OPPIK, OPŽP.

Vypracujeme vám projektovou i energetickou část odborného posudku, který bude sloužit jako podklad pro rekonstrukci vašeho objektu s cílem významně snížit náklady na provoz objektu, avšak s ohledem na náklady realizace. Projekt budeme koncipovat tak, abyste získali dotaci z příslušného programu. Samozřejmostí je pomoc s administrací žádosti. V případě zájmu vám také můžeme pomoci s výběrem realizačních firem.

Naprojektujeme vám objekt s téměř nulovou spotřebou energie či dům v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.

Připravíme vám kompletní projekt pro stavbu vašeho domu. Objekt vám navrhneme tak, aby náklady na jeho provoz byly co nejnižší, avšak s ohledem na ekonomickou stránku, resp. návratnost vaší investice.

Součástí projektu mohou být i odborné posudky pro příslušné dotační programy.

Vypracujeme vám průkaz energetické náročnosti budov.

Vypracujeme vám průkaz energetické náročnosti budov jako odraz reálného stavu, tzn. podkladem je skutečný stav budovy, nikoliv pouze stávající projektová dokumentace.

Poradíme vám v oblasti snižování nákladů na provoz vašeho objektu.

Pokud chcete zateplit obálku vašeho domu nebo jeho část (vyměnit okna, zateplit střechu, zateplit obvodové zdivo…), vyměnit technické zařízení nebo jeho část, poradíme vám, jak to udělat smysluplně a to včetně vysvětlení stavebních detailů.