Dotační projekty

Firma MN propeks, s.r.o. je zapojena do těchto dotačních projektů:

Národní plán obnovy – Návrh energetických opatření NEO

Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření („NEO“), který zpracuje pouze schválený poradce EKIS, který má příslušné oprávnění (energetický specialista, autorizovaný inženýr nebo soudní znalec). NEO je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. 

EFEKT III – Energetická konzultační a informační střediska

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního i národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Konzultační středisko EKIS Velké Hoštice se skládá ze 6 poradců schválených poskytovatelem dotace.