Ing. et Ing. Šárka Nedělová (jednatel)

Profesní kvalifikace:

energetický specialista s oprávněním k energetickým auditům a posudkům, MPO 1619, energetický specialista s oprávněním k PENB, MPO 1619.

Vzdělání:

Vysoká škola Báňská – technická univerzita, fakulta stavební, prostředí staveb (Ing.),

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, hospodářská politika (Ing.).

Profesní zaměření:

výpočty stavební tepelné techniky, ekonomické návratnosti, energetická legislativa, dotační programy.

Ing. Bc. Petr Neděla (jednatel)

Profesní kvalifikace:

energetický specialista s oprávněním k energetickým auditům a posudkům, MPO 1634, energetický specialista s oprávněním k PENB, MPO 1634.

Vzdělání:

Vysoká škola Báňská – technická univerzita, fakulta stavební, prostředí staveb (Ing.),

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, aplikovaná informatika (Bc.).

Profesní zaměření:

výpočty stavební tepelné techniky, projekty TZB, stavební detaily pasivních domů.

Ing. Jiří Mrkva (jednatel)

Profesní kvalifikace:

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1102658.

Vzdělání:

Vysoké učení technické, fakulta stavební, pozemní stavitelství (Ing.).

Profesní zaměření:

přerušení tepelných mostů těžkých konstrukcí.

Ing. Silvie Konečná

Profesní kvalifikace:

projektant.

Vzdělání:

Vysoké učení technické, fakulta stavební, pozemní stavitelství (Ing.).

Profesní zaměření:

projektové části projektů poklesu energetické náročnosti stávajících objektů, inženýring.

Ing. David Švacha

Profesní kvalifikace:

projektant.

Vzdělání:

Vysoké učení technické, fakulta stavební, pozemní stavitelství (Ing.).

Profesní zaměření:

projektové části projektů poklesu energetické náročnosti stávajících objektů, projekty novostaveb.

Ing. Dominik Tomíček

Profesní kvalifikace:

projektant.

Vzdělání:

Vysoké učení technické, fakulta stavební, pozemní stavitelství (Ing.).

Profesní zaměření:

projektové části projektů poklesu energetické náročnosti stávajících objektů, inženýring, výpočty stavební tepelné techniky jak pro stávající budovy, tak pro novostavby.

Ing. Jana Šochová

Profesní kvalifikace:

finanční analytik.

Vzdělání:

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, finanční podnikání (Ing.).

Profesní zaměření:

finanční analýzy, koordinace projektů, systém MS2014+.