Reference

Od roku 2009 se jednatelé firmy věnují konceptu poklesu energetické náročnosti firmy. Za tuto dobu zpracovali stovky odborných posudků poklesu energetické náročnosti (Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, IROP, OPŽP, OPPIK). Všechny odborné posudky, které byly použity jako podklady pro dotační programy, byly dosud schváleny. Firma MN propeks, s.r.o. tak má dosud 100% úspěšnost v dotačních titulech poklesu energetické náročnosti objektů.

Na vyžádání poskytneme referenční kontakty pro všechny výše zmíněné dotační tituly.